Oxygenoterapia: ako funguje domáca kyslíková terapia a kto ju potrebuje?

Vedeli ste, že vzduch, ktorý dýchame, obsahuje iba 20 % kyslíka? Zatiaľ čo toto množstvo je vo všeobecnosti dostatočné pre zdravého človeka, pre ľudí s chronickými pľúcnymi alebo dýchacími ťažkosťami môže byť táto hladina extrémne nízka. Nedostatok kyslíka sa môže prejaviť dýchavičnosťou, únavou, alebo dokonca zmätenosťou.

Fotka od používateľa Oleksandr P z lokality Pexels: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/park-strana-bok-strom-321576/

Navyše z dlhodobého hľadiska môže nedostatok kyslíka v krvi predstavovať vážne zdravotné riziká, ktorým je lepšie predchádzať, ako ich liečiť. To je dôvod, prečo sa kyslíková terapia predpisuje ľuďom, ktorí trpia na niektoré ochorenia a potrebujú napumpovať kyslík do krvného obehu. Poďme sa pozrieť na oxygenoterapiu, ako funguje, kto ju potrebuje, aké sú výhody a aké vedľajšie účinky.

Kyslík a ľudské telo

Kyslík je plyn, ktorý tvorí asi 20 % vzduchu, ktorý dýchame. Pľúca odoberajú kyslík zo vzduchu a prenášajú ho do krvného obehu. Kyslík je potrebný pre všetky živé tkanivá, aby poskytli telu energiu. Bez kyslíka bunky prestávajú fungovať a nakoniec odumierajú.

Mnohé choroby, najmä tie pľúcne, znižujú množstvo kyslíka v krvnom obehu. V takýchto prípadoch môžu mať ľudia prospech z toho, že dostanú extra kyslík. Oxygenoterapia je však skutočne užitočná iba vtedy, pokiaľ je hladina kyslíka u človeka skutočne nízka. Ak totiž človek nepotrebuje extra dávku kyslíka, dýchanie príliš veľkého množstva kyslíka môže po určitom čase poškodiť pľúca.

Ako sa prejavuje nedostatok kyslíka

Keď nedostávate dostatok kyslíka, môžete pociťovať jeden alebo viac príznakov vrátane zrýchleného dýchania, dýchavičnosti, zrýchleného tepu, sipotu, potenia a únavy. Tieto príznaky môžu negatívne ovplyvniť vaše každodenné návyky a celkovú kvalitu života.

Vykonávanie bežných činností, hoci takých obyčajných, ako je príprava jedla či vysávanie domácnosti, je o to ťažšie, ak zanedbáte kvalitu prostredia, v ktorom sa pohybujete. Ak má napríklad váš vysávač kvalitný HEPA filter, ktorý dokáže zadržať až 99 % prachových častíc a alergénov, budete sa cítiť lepšie ako v prostredí s nízkou kvalitou ovzdušia.

Image by Freepik

Nedostatok kyslíka sa označuje ako hypoxémia a hypoxia. Aj keď tieto dva výrazy znejú veľmi podobne, v skutočnosti nejde o synonymá. Hypoxémia sa týka nízkeho obsahu kyslíka v krvi, hypoxia označuje nedostatok kyslíka v tkanivách. Oba stavy spolu súvisia a sú veľmi nebezpečné.

Medzi najbežnejšie príznaky hypoxémie a hypoxie patria:

 • modrá či tmavočervená farba pokožky;
 • modrastá farba nechtov a pier;
 • bolesť hlavy;
 • zmätenosť;
 • rýchle búšenie srdca;
 • rýchle dýchanie;
 • tunelové videnie;
 • závraty až mdloby;
 • kašeľ;
 • sipot;
 • dýchavičnosť – pocit nedostatočného nádychu.

Čo je oxygenoterapia?

Kyslíková terapia dodáva vášmu telu kyslík, ktorý sa mu nedostáva, keď dýchate vzduch. Predstavuje akúsi pomôcku pre dýchací systém.

Oxygenoterapia sa môže podávať ako krátkodobá účinná liečba na zvládnutie akútnych alebo núdzových stavov v nemocničnom prostredí alebo ako súčasť dlhodobej starostlivosti o chorého pacienta v domácom prostredí.

Niektorí ľudia s chronickým ochorením pľúc potrebujú kyslíkovú terapiu iba na krátku dobu počas akútneho zhoršenia ochorenia. Iní, u ktorých sú hladiny kyslíka v krvi trvalo nízke, napríklad niektorí pacienti s ťažkou CHOCHP, môžu vyžadovať kyslíkovú terapiu neustále.

Čím viac hodín denne sa kyslík používa, tým lepší je výsledok. Ľudia prežijú dlhšie, keď sa im kyslík dávkuje 12 hodín denne. Ešte dlhšie, keď sa kyslík podáva nepretržite, teda 24 hodín denne.

Kto potrebuje kyslíkovú terapiu?

Zdravé hladiny kyslíka v krvi sú 95 % a vyššie. Pri 88 % alebo menej môže byť potrebný doplnkový kyslík, aby sa zabránilo poškodeniu mozgu, srdca a iných orgánov.

Kyslíková terapia sa používa ako podporná liečba pri niektorých civilizačných chorobách. Možno ju budete potrebovať aj vtedy, ak máte stav, ktorý spôsobuje nízku hladinu kyslíka v krvi, ako napríklad:

 • CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc).
 • Zápal pľúc.
 • COVID-19.
 • Ťažký astmatický záchvat.
 • Neskoré štádium srdcového zlyhania.
 • Cystická fibróza.
 • Spánkové apnoe.
 • Syndróm respiračnej tiesne u predčasne narodených detí.

Formy domácej oxygenoterapie

Hoci je oxygenoterapia bežná liečebná procedúra v nemocnici, možno ju použiť aj doma. Na dodávanie kyslíka doma sa používa niekoľko zariadení. Váš lekár vám pomôže vybrať zariadenie, ktoré vám najlepšie vyhovuje.

Systémy dodávania kyslíka

 • Kyslíkový koncentrátor – je typ zariadenia na dodávku kyslíka, ktoré nasáva vzduch z okolia, odstraňuje dusík a iné plyny a dodáva užívateľovi vyčistený kyslík. Kyslíkové koncentrátory dodávajú kyslík nepretržite. Fungujú pomocou elektriny, takže ich nie je potrebné dopĺňať.
 • Kvapalný kyslík – nádoba podobná termoske uchováva čistý kyslík ako veľmi studenú kvapalinu. Zaberá menej miesta ako plyn, takže v nádobe môžete uložiť oveľa viac tekutého kyslíka. Keď kyslík uvoľníte, kvapalina sa premení na plyn, ktorý vdýchnete. Vďaka menšej nádobe je prenosný aj na použitie mimo domova.
 • Stlačený plyn – veľký kovový valec uchováva 100 % kyslíka ako plyn pod tlakom. Fľaša má regulátor na reguláciu prietoku kyslíka. Pri vašom nádychu kyslík uvoľní, pri výdychu tok kyslíka zastaví. Prázdne nádrže vymieňate každých pár dní.

Zariadenia na podávanie kyslíka

 • Nosová kanyla – ľahká trubica s dvoma dutými hrotmi, ktoré sa vsunú priamo do nosných dierok. Je to pohodlný systém podávania kyslíka. Kanyla neprekáža pri rozprávaní ani jedení a dodáva sa vo veľkostiach vhodných pre všetky vekové skupiny.
 • Tvárová maska ​​- zakrýva nos a ústa. Tvárové masky je potrebné nastaviť na vyšší prietok, aby sa zabránilo hromadeniu oxidu uhličitého. Váš lekár vám môže predpísať tvárovú masku namiesto nosovej kanyly, ak potrebujete vyššiu koncentráciu kyslíka, zvýšenú vlhkosť alebo zle znášate nosovú kanylu.
 • Tracheotomická trubica  – katéter chirurgicky umiestnený priamo do vašej priedušnice. Jeden koniec sa pripája k prívodu kyslíka. Výhodou je, že potrebujete menší prietok kyslíka, pretože ide priamo do vašich dýchacích ciest. Má to však niekoľko nevýhod. Jednou z nich je to, že otvor v krku by sa mohol infikovať.

Image by Freepik

Pohodlný život s kyslíkom doma

Každé z týchto zariadení môžete používajú v priebehu dňa alebo počas spánku. Aj keď vám to pomáha s fungovaním, predsa len to naruší život vašej domácnosti a členov v nej. Podobne ako pacienti na domácej dialýze, aj ľudia odkázaní na domácu kyslíkovú terapiu potrebujú podporu a pomoc okolia. 

Tip: Viete, ako môže domáca dialýza ovplyvniť sexualitu, intimitu a partnerský vzťah?

Keď váš pľúcny lekár prvýkrát spomenie domácu oxygenoterapiu, mali by ste sa porozprávať s rodinnými príslušníkmi o tom, ako to ovplyvní váš život. Vysvetlite im, že kyslík vám umožní zostať aktívni a pokračovať vo veciach, ktoré s nimi radi robíte. Požiadajte ich o podporu, kým sa zariadenie na domácu kyslíkovú terapiu naučíte použvať.

Ako používať domáce zariadenie na dodávanie kyslíka?

 1. Zoznámte sa so zariadením, ktoré vám bolo inštalované doma. Pýtajte sa na údržbu a ako udržiavať prístroj v plynulej prevádzke.
 2. Vždy pred použitím zariadenia si umyte a dezinfikujte ruky.
 3. Pripojte hadičku kanyly alebo masky k vašej kyslíkovej jednotke. Uistite sa, že hadička nie je ohnutá alebo zablokovaná.
 4. Nastavte rýchlosť prietoku kyslíka na hodnotu, ktorú vám určil váš lekár. Túto hodnotu nikdy svojvoľne nemeňte.
 5. Každý týždeň umyte nosovú kanylu, vyčistite vzduchový filter a utrite vonkajší povrch koncentrátora mydlom a teplou vodou.
 6. Každé 2-4 týždne vymeňte kanylu alebo masku. Vymeňte vždy, keď ochoriete.
 7. Vždy majte extra kyslíkové hadičky a kanyly na dosah pre prípad, že by sa niektorá z položiek počas používania poškodila.
 8. Každý mesiac vymeňte vzduchový filter a každé 2 mesiace vymeňte hadičky.
 9. Raz za rok požiadajte dodávateľa vášho kyslíkového zariadenia o jeho servis.
 10. Ak používate transtracheálny katéter, opýtajte sa svojho lekára, ako ho vyčistiť.
 11. Udržujte svoj nos a pery vlhké pomocou aloe vera alebo gélu na vodnej báze. Nepoužívajte produkty na báze oleja.
 12. Ak s kyslíkovým koncentrátorom používate fľašu so zvlhčovačom, raz za týždeň ju umyte mydlovou vodou. V nadstavcoch zvlhčovača sa môžu rýchlo hromadiť baktérie.
 13. Ak vám doma vypadne elektrina, váš kyslíkový koncentrátor nemusí fungovať. Majte preto pripravenú prenosnú kyslíkovú nádrž, ktorú môžete používať, kým sa prívod energie neobnoví.

Výhody kyslíkovej terapie

Okrem toho, že kyslíková terapia pomáha predchádzať zlyhaniu srdca u ľudí so závažnými pľúcnymi ochoreniami, má niekoľko ďalších výhod.

Dlhší život

Najväčším prínosom oxygenoterapie je skutočnosť, že vám môže predĺžiť život, najmä ak máte chronické CHOCHP s veľmi nízkou hladinou kyslíka v krvi a nachádzate sa v štádiu, že kyslík musíte používať nepretržite, nielen zopár hodín cez deň alebo v noci. 

Zlepšené príznaky CHOCHP

Doplnkový kyslík môže pomôcť zmierniť dýchavičnosť a ďalšie príznaky súvisiace s chronickými pľúcnymi a respiračnými stavmi, vrátane únavy, závratov a depresie.

Podporuje imunitu a regeneráciu

Niektoré výskumy hovoria o tom, že oxygenoterapia má pozitívne účinky aj na podporu imunity ľudského organizmu. Posilňuje imunitný systém pri infekciách a celkovom oslabení organizmu. Pomáha s prekrvením tkanív a orgánov, tiež so zotavením sa po ľahkých zákrokoch, ako je napríklad implantácia zubu. 

Zvyšuje toleranciu cvičenia

Mnoho pacientov s dýchacími ťažkosťami má slabú toleranciu fyzických aktivít, čo dramaticky obmedzuje ich schopnosť cvičiť. Niektoré štúdie naznačujú, že používanie kyslíka počas cvičenia zvyšuje vytrvalosť, zvyšuje výkon pri cvičení a v konečnom dôsledku znižuje pocit dýchavičnosti.

Zlepšuje kvalitu života

Dostatočný prísun kyslíka nielen zlepšuje spánok a náladu, ale zvyšuje aj duševnú bdelosť a výdrž, čo vám umožní stihnúť toho počas dňa viac.

Prenosný kyslíkový koncentrátor vám dáva slobodu pri aktivitách, ktoré máte radi, ako je návšteva kina alebo návšteva blízkych.

Nie je jednoznačné, či kyslíková terapia môže pomôcť pri sexuálnych ťažkostiach, je však pravdepodobné, že vám pomôže ľahšie dýchať aj počas sexu, navyše môže predĺžiť intímne chvíle, čo je prínos pre oboch partnerov.

https://pixabay.com/sk/photos/rodina-l%C3%A1ska-vonku-%C5%BEena-mu%C5%BE-3602245/

Ďalšie pozitívne účinky oxygenoterapie

Do zoznamu výhod kyslíkovej terapie sa dostalo niekoľko ďalších oblastí života, mnohé z nich sú však stále v procese výskumu, preto ich spomenieme iba okrajovo. Kyslíková terapia:

 • pôsobí priaznivo na psychiku;
 • zvyšuje výkonnosť svalov i mozgu;
 • priaznivo pôsobí pri celkovej únave a chronickej vyčerpanosti organizmu, syndróme chronickej únavy;
 • znižuje nepriaznivé dôsledky nevhodného životného štýlu;
 • pomáha pri doliečovaní post covidových príznakov;
 • eliminuje bolesti hlavy, migrénu;
 • znižuje únavu a redukuje poruchy spánku;
 • pomáha pri liečbe ochorenia pľúc a priedušiek (napr. bronchitída), funkčných dýchacích problémoch, alergiách a astme;
 • je podpornou terapiou pri diabetes (cukrovke) a jeho komplikáciách;
 • priaznivo ovplyvňuje liečbu ochorení centrálnej nervovej sústavy, kardiovaskulárneho systému, tráviacej sústavy, urologických, gynekologických a onkologických i pohybového aparátu;
 • preventívne pôsobí proti nádorovým ochoreniam;
 • zmierňuje nežiaduce účinky užívania liekov.

Vedľajšie účinky kyslíkovej terapie

Aj keď je dlhodobé užívanie kyslíka vo všeobecnosti bezpečné, prichádza s niektorými vedľajšími účinkami.

Hadička, ktorá drží kanylu alebo masku na mieste, môže niekedy spôsobiť bolesť uší. Aby ste tomu zabránili alebo ste bolesť zmiernili, omotajte mäkký materiál, ako je napríklad vata, okolo časti hadičky, ktorá sedí na vašich ušiach. Hadička môže byť nepríjemná aj vtedy, ak ste čerstvo po nejakom zubnom zákroku.

Môžete mať pocit upchatého nosa, čo sa však dá liečiť liekmi z lekárne. Suchý a boľavý nos zas ošetrujte krémom alebo gélom na vodnej báze.

Príliš málo alebo príliš veľa kyslíka môže byť pre vás škodlivé, preto je dôležité, aby ste nikdy nemenili prietok kyslíka. Nezabudnite kontrolovať hladinu kyslíka vo vašom zariadení. 

Príliš veľa kyslíka môže spôsobiť zvýšenie hladiny oxidu uhličitého, ktorý môže mať za následok:

• Ospalosť alebo letargiu.

• Búšenie hlavy (zvyčajne skoro ráno po prebudení).

• Závraty.

• Zmätok.

• Začervenaná tvár teplú na dotyk.

Bezpečnosť pri domácej kyslíkovej terapii

Hoci kyslík nie je ani horľavý, ani výbušný, pri používaní kyslíkovej terapie doma je potrebné prijať určité bezpečnostné opatrenia:

 • Nikdy nefajčite a nedovoľte iným, aby si vo vašej blízkosti zapálili.
 • S kyslíkovým zariadením sa držte min. 150 cm od zdrojov tepla, ako sú plynové kachle, zapálené krby a elektrické alebo plynové ohrievače, sviečky a pod.
 • Pri manipulácii so zariadením nepoužívajte horľavé prípravky, ako sú čistiace kvapaliny, riedidlá a aerosólové spreje.
 • Nádoby s kyslíkom držte vo zvislej polohe. Pripevnite ich k pevnému predmetu, aby sa neprevrátili.
 • Na zmiernenie začervenania a odrenín na tvári a ušiach nepoužívajte krémy a masti na báze oleja, sú horľavé.
 • Majte nablízku hasiaci prístroj. Informujte svojich blízkych, príp. susedov, že máte doma kyslík.
 • Ak používate kyslíkový koncentrátor, oznámte to svojmu dodávateľovi elektriny, aby ste v prípade výpadku prúdu dostali prioritný servis.
 • Majte kontakt na niekoho, kto vám dokáže podať prvú pomoc. Na zreteľnom mieste majte poznačené kontakt na vášho lekára, príp. dodávateľa kyslíkového zariadenia, aby sa k nemu v prípade núdze dostali aj vaši príbuzní.

Hyperbarická oxygenoterapia

Protipólom k domácej kyslíkovej terapii je hyberbarická oxygenoterapia. Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) je iný typ oxygenoterapie. Zahŕňa dýchanie kyslíka v tlakovej komore. To umožňuje vašim pľúcam zhromaždiť až trikrát viac kyslíka, ako by ste získali dýchaním kyslíka pri normálnom tlaku vzduchu.

HBOT sa používa na liečbu niektorých vážnych popálenín, poranení a infekcií. Lieči tiež vzduchovú alebo plynovú embóliu – bubliny vzduchu vo vašom krvnom obehu, dekompresnú chorobu, ktorou trpia potápači, a otravu oxidom uhoľnatým.

Zdraví ľudia a kyslíková terapia

Oxygenoterapia nie je len liečebná procedúra, v súčasnosti sa využíva aj na regeneračnej úrovni. Často sa spája s liečbou chladiacim svetlom v rôznych vlnových dĺžkach.

Kyslíková terapia je vhodná nielen pre chronicky chorých ľudí s pľúcnymi a respiračnými problémami, pomôcť a povzbudiť vie aj pracovne vyťažených ľudí, alergikov, fajčiarov, ľudí trpiacich obezitou, tehotné ženy a mladé mamičky, športovcov, študentov, deti s poruchou sústredenia a ľudí v pokročilom veku. Má preukázané účinky aj v rámci starostlivosti o pleť a pokožku.

Ako vám môže oxygenoterapia prospieť:

 • Zlepší váš imunitný systém.
 • Posilni fyzickú výkonnosť pri športovaní.
 • Zlepší psychickú pohodu a vyrovnanosť.
 • Pomôže s pamäťou a koncentráciou.
 • Zníži únavu, stres a pracovné vyťaženie.
 • Je nápomocná pri poruchách spánku.
 • Priaznivo pôsobí na pokožku, má liečivé účinky.
 • Spomaľuje proces starnutia.
 • Zbavuje tvár vrások.
 • Zmierňuje až odstraňuje prejavy celulitídy.
 • Upravuje chronické akné, prejavy psoriázy a ďalšie kožné ochorenia.

Kyslíková terapia sa neodporúča pri:

 • výskyte epilepsie;
 • pokročilej ateroskleróze;
 • hnisavej sinusitíde (zápalové ochorenie sliznice prínosových dutín);
 • vredovej chorobe zažívacieho ústrojenstva;
 • po transplantácií orgánov.

Na záver

Domáca kyslíková terapia umožňuje ľuďom s chronickým pľúcnym alebo respiračným ochorením viesť aktívny život. Zásobuje organizmus kyslíkom, zlepšuje fungovanie orgánov a pomáha s dýchaním. Celkovo prispieva k lepšej kvalite života.

Zariadenia na dodávanie kyslíka sa ľahko používajú aj v domácich podmienkach. Prenosné modely vám zas otvárajú brány do sveta, pokojne si naplánujte dovolenku v zahraničí, pri pravidelnom a zodpovednom používaní kyslíkovej terapie sa vôbec nemusíte obmedzovať.

Aj keď je potrebné si uvedomiť niektoré vedľajšie účinky a bezpečnostné aspekty, vo všeobecnosti ide o liečbu s malými rizikami.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci autorkou: Eva Dedinská, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Pomôžeme vám s viditeľnosťou webu, marketingom, PPC reklamou.

Zdroje:

https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-procedures-and-tests/oxygen-therapy/oxygen-delivery-devices

https://www.templehealth.org/about/blog/7-tips-living-with-oxygen-at-home

https://floridachest.com/pulmonary-blog/what-is-oxygen-therapy

https://medlineplus.gov/oxygentherapy.html

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/23194-oxygen-therapy

https://www.webmd.com/lung/lung-home-oxygen-therapy

https://www.eveclinic.sk/kyslikova-terapia-oxygenoterapia/

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore